0882 817 570

Gloria Palace Residence – живот до града в хармония с природата

Подробно представяне на проекта, с конкретни параметри на сградите, строителството, удобствата и предимствата на модерния жилищен комплекс от затворен тип. Какво ще представляват апартаментите, общите пространства и какво предоставя локацията на Gloria Palace.