0882 817 570

Интервю с проектовия ръководител на Gloria Palace

Инж. Борислав Павлов, управител на “СавантЕлбул”, за отговорностите на проектовия мениджър и задачите, които стоят при предоставянето на технически и управленски услуги в строителния бранш.